Registruotis
RU EN LT
Duomenų bazė apie ekonomines veiklas
Apie projektą

„Suk į kaimą“ tinklalapis – trijų VVG partnerystės rezultatas

 

Projektui „Informacinės patnerystės formavimas“, kuris finansuojamas pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tris vietos veiklos grupes - Biržų, Rokiškio ir Pasvalio - sujungė panašūs požymiai – jos veikia pasienio rajonuose, kur didelis nedarbas,  mažos gyventojų pajamos, didelis atstumas nuo pagrindinių Lietuvos miestų -  todėl teritorijos nepatogios įvairioms plėtros idėjoms.

Projekto tikslas apibrėžtas kaip trijų VVG partnerystė, skatinant kaimo gyventojų bendradarbiavimą per ekonominį savarankiškumą ir per informacinę internetinę svetainę. Aktyvi projekto teritorija yra šių rajonų vieto veiklos grupių teritorija. Projektas atspindi Lietuvos vietos veiklos grupių požiūrį į tvarią plėtrą, daugiaplaniškumą ir gebėjimus tikslui sutelkti įvarių sektorių savanorius.

Projekto pagrindinės veiklos:

  • Firminio ženklo „Suk į kaimą“ sukūrimas
  • Internetinės kaimo verslų duomenų bazės www.sukikaima.lt sukūrimas
  • Dvikalbio leidinio apie projektą leidyba
  • Konferencijų organizavimas (socialiniams partneriams; potencialiems vartotojams - verslininkams, ūkininkams; baigiamųjų – kartu su mugėmis)
  • Socialinių partnerių skatinimo priemonių pagaminimas
  • Viešinimo stendų gyvenvietėse ir miestuose įrengimas
  • Svetainės populiarinimas įvairiomis kitomis reklamos priemonėmis

Projekto biudžetas - 467 tūkst. litų (133 tūkst. eurų)

Įgyvendindamos projektą, vietos veiklos grupės įtrauks 270 socialinių partnerių - kaimo bendruomenių, bibliotekų, seniūnijų. Partneriai, kaip savanoriai, padės rinkti ir atnaujinti duomenų bazės “Suk į kaimą“  informaciją. Gyvendami šalia amatininkų, ūkininkų, smulkių verslininkų ir kitų gamintojų, partneriai bus kaip garantas dėl informacijos tikrumo ir taip pat stiprins savo autoritetą tarp ekonominių kaimo grupių.

 

Svarbiausios projekto datos:

2012 sausio 19 – 22 d. Pasvalio rajono VVG surengė trims vietos veiklos grupėms mokymus R. Jaškūno kaimo turizmo sodyboje „Žalioji“, čia gimė projekto idėja buvo suformuluotas tikslas ir uždaviniai.
2012-02-15 – pirmasis darbo grupės posėdis.
2012-05-17 – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Biržų, Rokiškio, Pasvalio VVG.
2012-06-14 – pateikta paraiška NMA
2013-04-02 – pasirašyta paramos sutartis Nr. 4TT-KP-12-1-0002
2013 – 07-01 sukurtas ženklas „Suk į kaimą“
2014 m. vasario mėn. pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas dėl www.sukikaima.lt duomenų bazės sukūrimo.

Mokymai Pasvalio rajone, kur ir gimė projekto idėja, suformuluotas tikslas ir uždaviniai

Gydytoju pagalba medo Stiprus kartu Pasvalio skelbimai Rokiškio rajono vietos veiklos grupė Pasvalio rajono Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka Pasvalio rajono vietos veiklos grupė Biržų VVG Biržų TIC ROKIŠKIO rajono savivaldybės viešoji biblioteka